Завъртаме енергиите си, като сме се хванали за ръце и не се пускаме до края на ритуала. Призоваваме Архангел Михаил. Сливаме се с него и го оставяме да ни поведе там, където трябва да отидем. Фантазията на всеки се движи с различна скорост и има различна потребност за преживяване. Оставяме се на съзнанието и фантазията и ги следваме. Следим дишането си по време на процеса. Когато сме готови, душите ни се връщат.

Благодарим на Архангел Михаил, че ни е водил по пътя, както и на всички висши същества.