Слага се в центъра на масата или пространството, където ще се извърши ритуалът, цвете в саксия. Обгръщате го с ръце. Имате и 4 чаши с вода. Половината се изпива, а в края се изливат в цветето. Молите се цветето да облече пътя ви и късмет да ви сполети. Възможни темите на:

иска партньор и работа, мъж и любов, пари, увереност, успех за къщата.

 Всеки иска това, от което има нужда. И с благодарност към Земята и цветята се прави всичко горе написано.