Автогенен тренинг и релакс

Автогенен означава идващ отвътре, а тренинг – обучение, трениране, упражнение.  Автогенен тренинг е техника, която дава възможност за пълна релаксация на цялото тяло, освобождаване от негативните мисли и натрупаното напрежение. Освен това, автогенният тренинг може да бъде използван и за самоизчистване и самовнушения, целящи постигане на по-добри постижения във всяка сфера на живота.  Авторът на метода е невролог Йоханес Шулц.  С автогенния тренинг могат да се засилят някои усещания, да се понижи чувствителността към психическа и физическа болка. Автогенния тренинг ни пренася в едно друго измерение и в рамките на 30 – 40, 60 минути, човек освен че преработва необходимото, има усещане за ред, спокойствие и любов към себе си!