Ритуали за цветя

Ритуали за цветя

Слага се в центъра на масата или пространството, където ще се извърши ритуалът, цвете в саксия. Обгръщате го с ръце. Имате и 4 чаши с вода. Половината се изпива, а в края се изливат в цветето. Молите се цветето да облече пътя ви и късмет да ви сполети. Възможни темите...
Ритуали за цветя

Ритуали за добруване

Завъртаме енергиите си, като сме се хванали за ръце и не се пускаме до края на ритуала. Призоваваме Архангел Михаил. Сливаме се с него и го оставяме да ни поведе там, където трябва да отидем. Фантазията на всеки се движи с различна скорост и има различна потребност за...