Курс по любов

Индивидуален и/или в малки групи.
Цели:
Откриване на причина, следствие и реалност за липсата на Любовта.
Учение в Любов.
Значима Любовна енергия.
Положително Любовно мислене.
Нещо ми липсва – какво е то?
Възможност за провеждане и онлайн.
Времетраене 1 месец – от 4 до 5 сесии.
Цена на индивидуален Курс по Любов – 220 лв.
Цена на групов Курс по Любов – 199 лв.
Необходими данни за регистрация: име, възраст, професия или занимание, обвързан или не, предпочитано участие – индивидуално или групово, както и допълнителни въпроси.