Малки населени места

Индивидуални и групови психологически консултации, организиране на семинари, ритрийт, енергийни практики, различни видове събития /според потребностите и нуждите на клиентите/.

Съдействие за социални и правни консултации В МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА на територията на България, след предварителна заявка и договаряне на условията – път, необходими специалисти, цена.