Приключение за възрастни/лагер за възрастни, ритриит

Лагерът се организира на подходящо и предпочитано място от групата. Поставят се правила и се изготвя програма според потребностите на всеки един участник.

Времетраене: от 2 дни до 5 дни.