Бутиков клуб "Бижу"

 

 Бутиков клуб БИЖУ е нов, съвременен проект. Целта е, всеки един човек от клуба:

 • Да бъде в общност и не се чувства сам;
 • Сътворява желанията и мечтите си;
 • Да помага на ближния си;
 • Да си помагаме взаимно;
 • Да се подкрепяме;
 • Всеки да твори, сътворява в свобода и с мисълта, че не е сам;
 • Да желаем и мечтаем;
 • Да разпространяваме доброто;
 • Всеки един да печели честно и да вдъхновява чрез дейността си;
 • Да живее с удовлетворение;
 • Всеки да търси своята истина;
 • Да подкрепяме идващия нов живот…

 

Дейност 1: Всеки който стартира самостоятелен малък бизнес /дошъл е момента да реализира мечтата си/, да се окаже морална, психологическа, правна подкрепа.

Дейност 2: Обединяване на творци със самостоятелна практика

Дейност 3: Подкрепа на семейства, партньори и индивиди с репродуктивни проблеми – свържете се с психолог Иванова на тел. 0893 216 342.